#9 Ursula en haar reisgenoten

Museum voor Thuis
#9 Ursula en haar reisgenoten

Ursula en haar reisgenoten
Meester van de Utrechtse Stenen Vrouwenkop. Ca. 1530
Utrecht, Museum Catharijneconvent

In deze aflevering neemt Museum voor Thuis rondleider Francis Boer u mee naar Ursula en haar reisgenote in Museum Catharijneconvent. De heilige Ursula was volgens een middeleeuwse legende een dochter van een Britse koning. Zij was een deugdzame en wijze dame en bovendien heel mooi. Een heidense prins vroeg haar ten huwelijk. Voordat zij inging op zijn verzoek moest hij zich laten dopen én hij moest toestaan dat zij vóór haar huwelijk nog een bedevaart naar Rome zou maken. Tijdens deze reis werd zij vergezeld door duizenden maagden en een paar bisschoppen. In Rome werd zij ontvangen door de paus en hij zou haar vergezellen op haar terugreis. Op de terugreis ging het mis. Bij Keulen werd de groep overvallen en omgebracht door de Hunnen omdat Ursula weigerde in te gaan op de begeerten van de legeraanvoerder. Ursula stierf door een pijl in haar borst.
Waarschijnlijk heeft dit beeld in een kerk of een klooster gestaan er was de opdrachtgever een rijk persoon want zo’n prachtig gesneden beeld konden alleen de beste beeldhouwers in de middeleeuwen maken.